Όνομα*

Ε-mail*

Μήνυμα

*VHF channel 77

Ασφάλεια Μαρίνας: +30 6979 111005
Τμήμα Λειτουργίας Μαρίνας: +30 6979 111006
Τεχνικό Τμήμα: +30 6979 111007
Λιμενικές Υπηρεσίες (Ναύτες): +30 6973 661862, +30 6972 244096