Ανακοινώσεις

Αγαπητέ Κύριε,
H ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., στα πλαίσια της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας και φύλαξης της Μαρίνας του Αγ. Κοσμά, εγκατέστησε ολοκληρωμένο Σύστημα Ελεγχόμενης Εισόδου με Κάρτα και καθορίστηκαν διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής εισόδου-εξόδου τρίτων προσώπων, όπως επισκέπτες συνεργάτες, συνεργεία κλπ.
Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον επισυναπτόμενο πίνακα όπου θα αναφέρεται το όνομα του πλοίου, τα ονόματα των μελών του πληρώματος, o αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου εκάστου εξ αυτών, η ειδικότητά του καθώς και τα ονόματα των μελών του πληρώματος για τους οποίους επιθυμείτε να παραλάβουν κάρτα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF